πανεπιστημιο blagoevgrad Neofit Rilski

Μεταπτυχιακά του South-West University “Neofit Rilski”

Το South-West University “Neofit Rilski” προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Δια ζώσης. Έχουν διάρκεια 2 ή 4 εξάμηνα, ανάλογα το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο. Σε Βουλγαρική, Αγγλική και σε κάποιες περιπτώσεις και Ελληνική γλώσσα

Electrical engineering, electronics and automation