Πανεπιστήμιο Άγκυρας

Πανεπιστήμιο Άγκυρας

Το Πανεπιστήμιο Άγκυρας διογρανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Τουρκικής Γλώσσας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Ιούνιο.

Επίπεδα: Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2