Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διογρανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Ελληνικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας διεξάγονται το Μάιο.

Επίπεδα:  Α2 Β1 Β2 C1 C2