ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

απευθύνεται σε επιστήμονες από τους παρακάτω κλάδους

 • Δικηγόροι
 • Γιατροί
 • Μηχανικοί
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές

Διάρκεια 100 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στόχος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου τους.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ύψους 600€  ανά εκπαιδευόμενο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο, 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και 200€ με την συμπλήρωση 100 ωρών διδασκαλίας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η παρακάτω:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Οδηγίες εδώ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Βήμα 1: Ελέγχουμε αν ο ΚΑΔ που έχουμε δηλώσει στην εφορία είναι επιλέξιμος (Επιλέξιμοι ΚΑΔ). Εάν ναι, εκτυπώνουμε την σελίδα με τα ΚΑΔ που έχουμε δηλώσει στην εφορία από την προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία επιχείρησης taxisnet σε pdf. (αναλυτικές οδηγίες εδώ). Εναλλακτικά μας το στέλνει ο λογιστής μας.
Βήμα 2: Επιλέγουμε το αντικείμενο κατάρτισης που μας ενδιαφέρει και
συμπληρώνουμε και υπογράφουμε (με το ονοματεπώνυμο μας ολογράφως) την Εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ)
Βήμα 3: Εκτυπώνουμε σε αρχείο τη σελίδα από το e-banking ή βγάζουμε φωτογραφία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ώστε να φαίνεται ευδιάκριτα το ΙΒΑΝ (οδηγίες σκαναρίσματος χωρίς scanner εδώ)
Βήμα 4: Σκανάρουμε ή φωτογραφίζουμε και επισυνάπτουμε αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (οδηγίες σκαναρίσματος χωρίς scanner εδώ)
Βήμα 5: Στέλνουμε στο info@tsiamoura.gr.www439.your-server.de  ένα email με τα ζητούμενα στοιχεία

 • ΑΦΜ
 • K.A.Δ
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Όνομα Πατέρα
 • Όνομα Μητέρας
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Οδός – Αριθμός
 • Ταχ. κώδικας
 • Πόλη
 • Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου
 • Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
 • e-mail
 • ΙΒΑΝ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ
 • αντικείμενο κατάρτισης:

 

και τα επισυναπτόμενα αρχεία:

 1. την εξουσιοδότηση,
 2. την προσωποποιημένη με το ΚΑΔ,
 3. το ΙΒΑΝ, 
 4. και την ταυτότητα (2 όψεις ή το διαβατήριο)

Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης σας αποστέλλουμε κωδικούς για την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.
Άμεσα πιστώνονται στον δηλωμένο λογαριασμό σας 400€.
Διάρκεια κατάρτισης: 100 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με την συμπλήρωση των 100 ωρών πιστώνονται στο λογαριασμό σας άλλα 200€.
Για όσους και όσες το επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης στο γνωσιακό αντικείμενο που παρακολούθησαν. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν εντός του Μαΐου.

Με την αποστολή της εξουσιοδότησης δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης 

Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης είναι τα εξής:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές