Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας

Michigan University

Michigan University

 

Το Michigan University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.

   • BCCE (Basic Communication Certificate in English)
   • ALCE (Advanced Level Certificate in English)
   • ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)
   • ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

   Τα πτυχία του Michigan University είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

   Επίπεδα Α1 Α2 B1 B2 C1 C2

    

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας, 0 comments