Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας

Ινστιτούτο Goethe

Ινστιτούτο Goethe

Το Ινστιτούτο Goethe προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Zentrale Mitttelstufenprulung (ZMP)
  • Zentrale Oberstufenprulung (Zop)
  • Zertifikat Deutsch (ZD) Αρμόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD), και τα συστήματα Τεστ για τη Μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT)
  • Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache (Zdal) Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από το Μάιο του 2000) με το
  • Zertifikat Deutsch

Επίπεδα: Β1 B2 C1

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου

Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου

Το Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KOS)

Επίπεδα: B2 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας