Ξένες Γλώσσες

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις TOEIC

Το κέντρο μας  σε συνεργασία με την ελληνοαμερικανική ένωση, σας προσφέρει τη δυνατότητα να δώστε εξετάσεις στην πόλη σας, χωρίς να προκαταβάλλετε εξέταστρα.

Κάνοντας την εγγραφή σας στο πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC, δίνετε εξετάσεις χωρίς εξέταστρα και πληρώνετε μόνο σε περίπτωση που είστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή σας και επιθυμείτε την έκδοση του πτυχίου σας.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διογρανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Ελληνικής γλώσσας.

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας διεξάγονται το Μάιο.

Επίπεδα:  Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο Άγκυρας

Πανεπιστήμιο Άγκυρας

Το Πανεπιστήμιο Άγκυρας διογρανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας της Τουρκικής Γλώσσας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Ιούνιο.

Επίπεδα: Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Τουρκικής Γλώσσας
Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Pushkin της Μόσχας

Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Pushkin της Μόσχας

Το Ινστιτούτο Pushkin (παράρτημα Αθηνών Πούσκιν) διοργανώνει τις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση γνώσης Ρώσικης Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα.

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε Ιούνιο.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ρωσικής Γλώσσας
Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Τα Ιταλικά Μορφωτικά Ινστιτούτα Αθήνας και Θεσσαλονίκης προσφέρουν τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

 • Diploma Superiore Di Lingua E Cultura Italiana
 • Diploma di Traduttore
 • Diploma di Lingua Italiana

Επίπεδα C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο της Perugia

Πανεπιστήμιο της Perugia

Το Πανεπιστήμιο της Perugia προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

 • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 5
 • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 4
 • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 3
 • Certificato DI Conosconza Della Lingua Italiana Livello 2

Επίπεδα Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ιταλικής Γλώσσας
Spanish Ministry of Education

Spanish Ministry of Education

Το Ισπανικό Ministry of Education προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

 • Diploma Superior De Espanol D.E.L.E.
 • Certificado Superior E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas)
 • Diploma Basiko De Espanol – Ministry of Education D.E.L.E.
 • Certificado Elemental E.O.L (Escuelas Oficiales de Idiomas)
 • Certificado Inicial De Espanol – D.E.L.E.

Επίπεδα Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Ισπανικής Γλώσσας
Ινστιτούτο Goethe

Ινστιτούτο Goethe

Το Ινστιτούτο Goethe προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

 • Zentrale Mitttelstufenprulung (ZMP)
 • Zentrale Oberstufenprulung (Zop)
 • Zertifikat Deutsch (ZD) Αρμόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD), και τα συστήματα Τεστ για τη Μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT)
 • Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache (Zdal) Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από το Μάιο του 2000) με το
 • Zertifikat Deutsch

Επίπεδα: Β1 B2 C1

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου

Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου

Το Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KOS)

Επίπεδα: B2 C2

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας
French institute

French institute

Το Γαλλικό Ινστιτούτο (French institute) προσφέρει τα νέα διπλώματα, απλούστερα και πιο ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στους ρυθμούς εκμάθησης των μαθητών.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει έξι διπλώματα ανεξάρτητα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Μια εκδοχή για εφήβους οργανώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2. Τα μέσα είναι προσαρμοσμένα στην εφηβική ηλικία.

Posted by admin in Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας